Arboretum w Kudypach

Arboretum w Kudypach

to ogród botaniczny, który kolekcjonuje rośliny drzewiaste w celu ukazania ich piękna i różnorodności, zajmuje się także prowadzeniem badań naukowych i edukacją przyrodniczą.

Arboretum podzielone jest na działy:

  • Dział flory polskiej – kolekcja drzew i krzewów (liczą ok. 300 gatunków i odmian). Jest to jedna z najpiękniejszych i najliczniejszych kolekcji drzew i krzewów gatunków rodzimych występujących w Polsce.
  • Część kolekcyjna – kolekcje drzew i krzewów (liczą ponad 700 gatunków i odmian). Najbardziej licznie reprezentowane są: klony (ponad 30 gat.), irgi (29 gat.) oraz suchodrzewy i róże dziko rosnące. Bogate są kolekcje jałowców, świerków, jodeł, i innych gatunków iglastych.
  • Las naturalny – najciekawszy przyrodniczo fragment wiekowego lasu naturalnego z drzewami pomnikowymi

Arboretum jest czynne codziennie od 15 kwietnia do 31 października w godzinach 9.00 -18.00

Bilety wstępu: normalny – 5 zł, ulgowy – 3 zł

Źródło tekstów / zdjęć: www.kudypy.olsztyn.lasy.gov.pl