Kanał Elbląski

Kanał Elbląski

To jeden z najciekawszych szlaków wodnych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Kanał Elbląski został uznany za jeden z 7 cudów Polski w plebiscycie "Rzeczpospolitej". Jest to najdłuższy szlak żeglugowy w kraju. Ze swoim unikalnym zespołem pięciu pochylni, stanowi niezapomnianą atrakcję turystyczną.

Rejs statkiem

Niepowtarzalne walory przyrodniczo-krajobrazowe poznaje i podziwia tu corocznie tysiące turystów - pasażerów żeglugi wycieczkowej i indywidualnych wodniaków. Mimo tak wielkiej rzeszy amatorów natury ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze nie zagraża koegzystencji setek gatunków flory i fauny dzięki istnieniu rezerwatów, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Poznawanie istniejącego tu bogactwa natury i doznawanie wrażeń estetycznych jest możliwe szczególnie podczas spokojnych rejsów kanałem. Rejsy statkiem odbywają się od maja do września. Cena uzależniona jest od długości trasy. Źródło tekstu: www.elblag.eu Źródło zdjęcia: www.polska.pl