Atrakcje w Olsztynie

Olsztyn

jest bardzo atrakcyjnym miastem dla turystów. Posiada cenne zabytki (m.in. Zamek, Katedrę, Wysoką Bramę, Stary Ratusz) oraz 15 jezior, w tym 13 o powierzchni powyżej 1 ha. Przez miasto Olsztyn przepływają rzeki: Łyna, Wadąg oraz Kortówka. Największe jezioro to Ukiel o powierzchni 412 ha. Na terenie miasta znajdują się dwa rezerwaty przyrody Mszar (powierzchnia: 4 ha) oraz Redykajny (powierzchnia 10 ha). Północna część Olsztyna zdominowana jest przez Las Miejski o powierzchni 1050 ha. W lesie wytyczono wiele szlaków pieszych i rowerowych. Źródło: www.atrakcje.olsztyn.pl

Bazylika katedralna

pod wezwaniem świętego Jakuba Starszego w Olsztynie jest jednym z najcenniejszych kościołów na Warmii. Na temat budowy kościoła nie zachowały się żadne dokumenty. Gdyby dać wiarę napisowi – Ecclesia ex fundamento Anno Domini 1315 – znajdującemu się w południowej kaplicy, przylegającej do wieży kościelnej, to rozpoczęcie budowli sakralnej musiałoby przypadać na pierwszą połowę XIV wieku. Stoi to w wyraźnej sprzeczności z uroczystym dokumentem założenia miasta. Ponadto analiza stylowa struktury murów przemawia za tym, że wzniesiono je w ostatniej ćwierci XIV wieku. Źródło: www.katedra.olsztyn.pl

Muzeum Warmii i Mazur

w Olsztynie powstało w 1945 roku. Siedzibą jest XIV-wieczny zamek gotycki, wybudowany dla administratora dóbr kapituły warmińskiej. W latach 1516-1521 funkcję tę pełnił tu Mikołaj Kopernik. Do dziś na ścianie krużganka pozostała unikalna pamiątka po jego pobycie - własnoręcznie wykonana doświadczalna tablica astronomiczna, a w zbiorach Biblioteki przechowywany jest inkunabuł medyczny z którego korzystał. Muzeum gromadzi pamiątki przeszłości regionu z zakresu archeologii, historii i numizmatyki, sztuki dawnej i współczesnej, rzemiosła artystycznego, piśmiennictwa, kultury ludowej. Źródło: www.muzeum.olsztyn.pl Pozostałe atrakcje w olsztynie