Kościół we Wrzesinie

Kościół we Wrzesinie

Kościół pw. św. Marii Magdaleny został wybudowany w XV w. na miejscu starszego, zniszczonego kościoła. W 1500 r. odbyła się konsekracja przez biskupa Jana Wilde. Największe zniszczenia spowodowały liczne wojny z końca XVII w. Na początku XVIII w. został przeprowadzony gruntowny remont, pojawiły się nowe ołtarze oraz drewniane zwieńczenie wieży dzwonniczej. Był zniszczony w trakcie wojen francusko-pruskich w XIX w. Prace remontowe rozpoczęto w II połowie XIX w, natomiast zakończono je w 1870 r. i ponownie dokonano przebudowy na początku XX w. W 1930 r. zostały przeprowadzone prace konserwatorskie. Innymi obiektami sakralnymi objętymi ochroną są dwie kapliczki przydrożne z XIX w. oraz cmentarz rzymskokatolicki z nagrobkami, ogrodzeniem kamiennym i ciekawym drzewostanem oraz jeszcze jedną kapliczką. Pozostałe obiekty to dwie kolejne kapliczki. Pierwsza z 1931 r. poświęcona Matce Boskiej Różańcowej projektu architekta Jana Hormanna z figura rzeźbioną przez niemieckiego artystę z Westfalii, natomiast druga znajdująca się w centrum wsi, z czerwonej cegły. Ciekawe są budynki plebani wchodzące w skład kompleksu kościelnego, wzniesione w 1908 r. Żródło: www.domwarminski.pl

Msze Święte

Niedziela w godzinach: 9:00, 11:00, 13:00