Pole Bitwy pod Grunwaldem

Pole Bitwy pod Grunwaldem

W południowej części Gminy Grunwald znajdują się Pola Grunwaldzkie z Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej i Pomnikiem Zwycięstwa Grunwaldzkiego. W dniu 15 lipca 1410 r. w pobliżu Grunwaldu miała miejsce jedna z największych bitew między Krzyżakami (ok. 21 tys.) pod dowództwem Ulricha von Jungingena a połączonymi siłami polskimi, litewsko-ruskimi i oddziałami czeskimi (ok. 29 tys.) pod wodzą Władysława Jagiełły i Witolda, zakończona zwycięstwem Polaków i ich sprzymierzeńców. Zginął w niej, obok znacznej liczby Krzyżaków, wielki mistrz zakonu. Bitwa zapoczątkowała zmierzch potęgi zakonu.

Inscenizacja bitwy

Każdego roku w rocznicę bitwy (w najbliższą sobotę ok.15 lipca) organizowana jest na wielką skalę inscenizacja Bitwy Pod Grunwaldem. Aby wziąć udział w bitwie lub zobaczyć ją z bliska każdego roku Pola Grunwaldzkie odwiedzają tysiące miłośników rycerstwa.

Warte zobaczenia

Już z odległości kilku kilometrów widoczny jest pomnik i metalowe maszty usytuowane na najwyższym wzniesieniu terenu, zwanym Wzgórzem Zwycięstwa. Częścią zespołu pomnikowego jest również amfiteatr, małe muzeum oraz audytorium i salka kinowa, w której można obejrzeć fragmenty filmu "Krzyżacy", zrealizowanego na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza, a.także filmy dokumentalno-oświatowe. Źródło tekstu: www.mazury.info.pl Źródło zdjęcia: www.wikipedia.org